Tuesday, June 28, 2011

"SHADES"


ഈ തിരകള്‍ക്കപ്പുറം മറ്റൊരു തീരമുണ്ട്...

ഈ തിരകള്‍ക്കപ്പുറം മറ്റൊരു തീരമുണ്ട്...
അവിടെ സ്വപ്നങ്ങള്‍ വിതക്കുന്ന കുറെ മനുഷ്യരുമുണ്ട്...

photo taken from Alleppey beach

date: 26-06-2011

"COLOURS"